info@megahout.nl +31 512 582 880

Duurzaamheid en kwaliteit

Hout is een veelzijdig en bovendien een milieuvriendelijk materiaal voor de houtverwerkende industrie en de bouwbranche. Wij dragen zorg voor een duurzaam inkoopbeleid. Al het hout dat wij inkopen is duurzaam geproduceerd en komt uit gebieden waar aandacht voor duurzaam bosbeheer de norm is. 

Wij hechten waarde aan een gezonde en duurzame toekomst van houtproducten en leveren uitsluitend producten die voldoen aan de wereldwijd geldende eisen op het gebied van duurzame productie van houtproducten. Dit zodat jij en de generaties die ons volgen hiervan kunnen blijven profiteren. Jij kunt er dan ook op bouwen dat de houtproducten die je bij ons afneemt in elke vorm geschikt zijn voor jouw projecten. 

Recycling

Naast het duurzame inkoopbeleid gaan wij ook bewust om met onze afvalstromen. Zo scheiden wij bijvoorbeeld afvalmaterialen zoals; houtresten, staaldraad en plastic. Tevens wordt het bij de productie vrijgekomen zaagsel hergebruikt voor dierenverblijven en voor energiekorrels. Door deze activiteiten dragen wij extra bij aan het behoud van onze leefomgeving. 

Certificering Duurzaamheid


FSC® 

De Forest Stewardship Council (FSC® ) is een wereldwijd opererende organisatie die zich hard maakt voor het behoud en herstel van bossen.Met de FSC®  certificering dragen wij bij aan de bescherming van bossen wereldwijd. 

Naar de FSC®  website

Naar FSC® certificaat


PEFC

De garantie dat ons hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos geven wij in de vorm van het internationale PEFC keurmerk. De balans tussen people, planet & profit is hierbij essentieel. 

Naar de PEFC website

Naar PEFC certificaat


STIP

Met het Stip keurmerk garanderen wij dat wij uitsluitend verantwoord geproduceerd hout inkopen en daarmee ook verkopen. Dit verantwoord geproduceerde hout voldoet aan de duurzaamheidseisen van de rijksoverheid. 

Naar de STIP website

Naar STIP certificaat

Certificering kwaliteit/veiligheid


SKH

Wij zijn aangesloten bij Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) en hiermee tonen wij aan dat wij met onze producten voldoen aan de geldende kwaliteitsstandaarden.

Naar SKH website

Naar SKH certificaat


CE

Wij beschikken tevens over een CE-certfificering voor ons Gevingerlast Hout Constructief en Op Sterkte Gesorteerd Naaldhout. De CE-markeringen geven aan dat ons hout aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Naar CE website

Naar CE certificaat voor gevingerlast hout

Naar CE certificaat voor op sterkte gesorteerd naaldhout

Naar Prestatieverklaring gevingerlast hout constructief

Naar Prestatieverklaring op sterkte gesorteerd naaldhout


KOMO

Wij beschikken tevens over een KOMO-certificering voor ons gevingerlast en op sterkte gesorteerd hout. KOMO® is een kwaliteitskeurmerk voor de bouw. Met ons hout bouw je vertrouwd. 

Naar KOMO website

Naar KOMO certificaat voor gevingerlast hout

Naar KOMO certificaat op sterkte gesorteerd hout


ISPM 15

Wij zijn aangesloten bij stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV) en mogen het internationale merkteken met een uniek registratienummer voeren. Wij staan geregistreerd onder nummer 221. 

Naar ISPM 15 website