info@megahout.nl +31 512 582 880

Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Megahout B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt.

Megahout B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw bedrijfsnaam
Uw voor- en achternaam –
Uw adresgegevens –
Uw telefoonnummer –
Uw e-mailadres –

Waarom Megahout B.V. deze gegevens nodig heeft

Megahout B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daarom verzoekt, en/ of om u schriftelijk (per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Megahout B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

Hoe lang Megahout B.V. gegevens bewaart

Megahout B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Megahout B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Megahout B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Megahout B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen

Megahout B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Megahout B.V. via

https://www.megahout.nl is een website van Megahout B.V. en Megahout B.V. is als volgt te bereiken:

Bezoekadres:
Pascallaan 3
9207 JS Drachten
+31 512 582 880
info@megahout.nl